reklama

Připravujeme do Medicíny pro praxi 2/2017

Diagnostika a léčba lymeské borreliózy

Chrápání – život ohrožující stav?

Repetitorium nejčastěji se vyskytujících pyodermií

Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti z pohledu neurologa

Komplikace divertikulitidy – kolokutánní a kolovezikální píštěl

Aktuální doporučení v péči o periferní žilní katétry
MEDICÍNA PRO PRAXI - XV. kongres praktických lékařů v Olomouci; 27. – 28. dubna 2017

Zavítejte v jarních dnech na vzdělávací kongres pro praktické lékaře do malebné Olomouce. Jubilejní XV. ročník kongresu praktických lékařů v Olomouci se koná 27.–28. 4. 2017 tradičně v Clarion Congress hotelu. Díky Vašim ohlasům z anket minulých ročníků jsme mohli spolu s odborníky různých lékařských oblastí připravit pestrý odborný program. Věříme, že oceníte interaktivní přednášky, workshopy, nové zkušenosti i příjemné zázemí, že se aktivně zapojíte do diskuzí o problémech, které Vás aktuálně zajímají. Těšit se můžete na témata z nefrologie, pracovního lékařství, kardiologie, imunologie. Zaměříme pozornost také na bolesti hlavy či gastrointestinální trakt. Rezervujte si tedy tento termín a přijďte si užít uvolněných vzdělávacích dní.


Z posledního čísla

Rehabilitace pacientek po léčbě karcinomu prsu

MUDr.Karel Pitr, MUDr.Kateřina Študentová

Rehabilitace po léčbě karcinomu prsu je komplexní záležitost. Hlavními komplikacemi ve stavu onkologické remise, které vyžadují rehabilitační léčbu, jsou lymfedém, syndrom zmrzlého ramene a cervikobrachiální syndrom. Klíčové místo v časném odhalení těchto potíží zaujímá praktický lékař. Ten může pacientku odeslat k dalšímu vyšetření a léčbě do specializovaného rehabilitačního centra. Pracoviště onkologické rehabilitace je adekvátně vybaveno personálně i přístrojově, může aplikovat fyzioterapii i farmakoterapii analgetickou a antiedematózní. Rehabilitace onkologické pacientky ve specializovaném centru znamená jistotu kvalitní a vysoce odborné zdravotní péče. Systém zdravotnictví však často selhává a pacientka se do specializovaného rehabilitačního centra dostane pozdě anebo vůbec.

Volně prodejné přípravky na citlivou pokožku

MUDr.Radana Dwayebová, Mgr.Stefan Gajdoš

Citlivá pokožka je obecný pojem, který je používán k popisu kůže se sníženou tolerancí k používání kosmetiky a výrobků pro osobní hygienickou péči. Článek popisuje v první části projevy, příčiny vzniku a způsoby terapie citlivé pokožky. Vzhledem k tomu, že pacienti často vyhledávají jako jednu z prvních voleb při řešení těchto potíží personál lékárny, shrnuje text ve druhé části článku vybrané volně prodejné dermatokosmetické přípravky určené pro citlivou pokožku, se kterými máme pozitivní zkušenosti.

Aktuální pohled na chlamydiové infekce

doc.RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr.Petr Prášil, Ph.D., prof.Ing.Kamil Kuča, Ph.D., prof.MUDr.Pavel Boštík, Ph.D.

Chlamydiové infekce představují poměrně rozsáhlou skupinu onemocnění, které mohou přecházet do chronicity. Jde o choroby respiračního systému i choroby mimorespirační postihující například oko, klouby či centrální nervový systém (CNS). V poslední době v souvislosti s tímto typem infekce přitahuje pozornost onemocnění urogenitálního systému. Jedná se prakticky o jednu z nejčastěji evidovaných infekcí přenosnou sexuálním stykem (STD). Pokud tato onemocnění klasifikujeme podle původců, pak se chlamydiové infekce urogenitálního traktu ocitají ve velké skupině bakteriálních infekcí spolu s mykoplazmatickými infekcemi, bakteriálními vaginózami či nespecifickými genitálními infekcemi způsobenými stafylokoky, streptokoky, enterokoky a korynebakteriemi. Infekce se šíří kapénkami nebo přímo kontaktem mezi lidmi. Důležitá je přesná laboratorní i klinická diagnostika. Léčba spočívá v podání makrolidů, tetracyklinů či chinolonů vyšších generací.

Vybrané články

Kardiovaskulární riziko u diabetiků a diabetiček

MUDr.Petr Žák, prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc.

Kardiovaskulární (KV) onemocnění, zejména infarkt myokardu a akutní cévní mozková příhoda, jsou celosvětově hlavní příčinou mortality. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) každý rok na KV onemocnění umírá přibližně 17 milionů obyvatel. Výsledky populačních studií u nemocných s diabetem nám ukazují asymetrii rizika KV onemocnění u žen v porovnání s muži, žena s onemocněním diabetem ztrácí svůj dosud příznivý KV profil. Mechanizmy spojující prediabetes a diabetes s KV onemocněními byly v minulosti podrobně zkoumány. Inzulinová rezistence a postprandiální glykemie (PPG) jsou primárně zodpovědné za akceleraci aterosklerózy u pacientů s diabetem 2. typu. Inkretinová antidiabetika jsou novou skupinou antidiabetik – zahrnují agonisty GLP-1 receptoru (GLP-1 RA) a inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 (i-DPP4). Léčba inkretiny obnovuje narušený „inkretinový efekt“ u diabetu 2. typu. Léčba novým prandiálním agonistou GLP-1 receptoru (lixisenatidem) s nízkým rizikem hypoglykemie a těsnou kontrolou postprandiální glykemie (PPG) by mohla být spojovacím článkem mezi efektivní léčbou diabetu 2. typu a redukcí rizika vzniku KV onemocnění.

Ideály a ocenění sester v roce 2015

Jitka Boťánková

Slovo úvodem

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.