Aktuality

reklama

Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, Olomouc
MEDICÍNA PRO PRAXI - IV. kongres praktických lékařů v Ostravě, 16.2.2017 - 17.2.2017

V roce 2017 Vás přivítá již IV. ročník kongresu praktických lékařů v Ostravě. Zájem lékařů a jejich sester dává vzniknout tradici této vzdělávací akce v Moravskoslezském kraji. Máte možnost se sejít s odborníky různých oborů, i se svými kolegy z řad praktických lékařů, ale i pediatrů, a to v termínu 16.–17. února 2017. Využijte tak příležitosti pro mezioborovou diskusi nad společnými otázkami. Pro posluchače je každoročně připravován pestrý odborný program se zaměřením na praxi. Tomu napomáhá i interaktivní forma vybraných přednášek či doprovodné workshopy. Souběžně s kongresem praktických lékařů bude probíhat kongres pediatrů a program druhého dne bude pro obě odbornosti společný. V tomto ročníku se můžete těšit mimo jiné na témata z oblasti pneumologie, soudního lékařství, dermatologie a zaměříme se také na potřeby a problémy těhotných v ordinaci praktických lékařů. Těšíme se na setkání s Vámi.
Připravujeme do Medicíny pro praxi 1/2017:

Screening nefropatií v rámci preventivní péče

Syndrom diabetické nohy

Novinky v posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Je reálný důvod k obavám z bezpečnosti léčby statinem ve vysoké dávce?

Některé aspekty kašle zejména v těhotenství a u dětí

Přehled polékových exantémů po systémovém podání léčivaZ posledního čísla

Kdo bude hlídat hlídače?

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Meningokoková onemocnění a jejich prevence

MUDr.Věra Pellantová

Článek je zaměřen na problematiku invazivního meningokokového onemocnění, rozebírá diagnostiku a léčbu, seznamuje s epidemiologickými souvislostmi a poukazuje na možnosti ochrany proti jedné z nejzávažnějších infekčních chorob.

Hyponatremie – častá příčina hospitalizací, nejen u starších nemocných

doc.MUDr.Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

Hyponatremie je stav potenciálně ohrožující život. Koncentrace sodíku a draslíku v krvi se stanovuje prakticky u každého akutně hospitalizovaného pacienta, v nemocničním prostředí se tedy tato diagnóza nepřehlédne, pokud je přítomna již při příjmu. Problémem zůstává hyponatremie, která se rozvine až později, často na podkladě podávané terapie. Složitá zůstává diferenciální diagnóza, protože u konkrétního pacienta může zároveň působit několik mechanizmů současně. Pro léčbu máme nyní evropská doporučení, jejichž znalost a používání může situaci značně usnadnit. Nejsou však zcela použitelné pro všechny pacienty a pro většinu případů neexistují randomizované studie, které by správnost jednotlivých postupů potvrdily.

Vybrané články

Léčiva, přírodní látky a doplňky stravy v léčbě sexuálních dysfunkcí – pohled sexuologa

MUDr.Ondřej Trojan

Doplňky stravy jsou významným obchodním artiklem a zdrojem části tržeb lékáren a internetových obchodů. Na poli lidské sexuality však nadále nenabízejí rozumnou terapeutickou alternativu k zavedeným lékům. Především pak pokud jde o poruchu erekce u mužů, kde stále lékem 1. volby zůstávají inhibitory fosfodiesterázy 5. typu. Afrodiziakální účinek rovněž není u přírodních látek většinou prokazatelný, zde však vázne i nabídka farmak. Na vině je nejspíše podstatně složitější sexualita u lidí než u subhumánních savců.

Volně prodejné přípravky na citlivou pokožku

MUDr.Radana Dwayebová, Mgr.Stefan Gajdoš

Citlivá pokožka je obecný pojem, který je používán k popisu kůže se sníženou tolerancí k používání kosmetiky a výrobků pro osobní hygienickou péči. Článek popisuje v první části projevy, příčiny vzniku a způsoby terapie citlivé pokožky. Vzhledem k tomu, že pacienti často vyhledávají jako jednu z prvních voleb při řešení těchto potíží personál lékárny, shrnuje text ve druhé části článku vybrané volně prodejné dermatokosmetické přípravky určené pro citlivou pokožku, se kterými máme pozitivní zkušenosti.

Lokální léčba akné

MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Akné je jedním z nejčastějších kožních onemocnění. Prevalence u adolescentů se pohybuje mezi 50–95 %. Má mnoho různých forem, od minimálních projevů až po těžké rozsáhlé postižení kůže obličeje a trupu. K ústupu akné dochází většinou do 25 let věku, ale u malého procenta případů přetrvává až do dospělosti. Dobře zvolená a pravidelná místní léčba vede ve většině případů k potlačení projevů onemocnění.Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.