Aktuality

reklama

Odpovídá spotřeba antibiotik potřebě? - Prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D., MUDr. Zuzana Blechová Ph.D.

V rámci XIV. KONGRESU PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V OLOMOUCI (28. - 29. 4. 2016), zazněla i tato přednáška věnující se problematice "potřeby a spotřeby" antibiotik. My Vám ji nyní nabízíme ke shlédnutí, ať si na problematiku můžete udělat vlastní názor. Více informací o dalších vzdělávacích akcích pro lékaře naleznete na www.solen.cz.
Získejte slevu 50% na kongresy MEDICÍNY PRO PRAXI!

Zúčastníte-li se v roce 2016 některého z našich kongresů pro praktické lékaře, získáváte slevu 50% z ceny registračního poplatku na všechny ostatní kongresy Medicíny pro praxi 2016! Kongresy jsme pro Vás v letošním roce přichystali v 6 krajských městech po celé České republice. Jejich kompletní seznam a informace, jak slevu uplatnit, naleznete ZDEZ posledního čísla

Případ pacienta s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem

MUDr.Jaroslav Brotánek

Hypertenzní nemoc je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy ve vyspělém světě a představuje celosvětově jednu z častých příčin předčasného úmrtí. Závažným problémem je i léčba hypertenze u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Hlavním cílem v léčbě vysokého tlaku se dnes jeví ovlivnění osy renin-angiotenzin-aldosteron. Avšak i léčba blokátory RAAS nemusí být vždy zcela jednoznačná a může mít svá úskalí. Uvedená kazuistika představuje hypertonika s již rozvinutým subklinickým orgánovým postižením. Dokumentuje úvahu o jeho léčbě s ohledem na co možná nejvyšší kardiovaskulární protekci.

Amaurosis fugax

MUDr.Helena Štrofová

Amaurosis fugax je přechodná ztráta zraku, většinou monokulární, která trvá několik minut, výjimkou není ani 1 až 2 hodiny. Zrakové funkce se poté plně obnoví. Bývá způsobena přechodnou ischemií či cévní insuficiencí sítnice či zrakového nervu emboly z karotického řečiště či některou z jeho větví. Nutná je spolupráce oftalmologa, neurologa a internisty.

Plané neštovice a jejich možné komplikace

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Plané neštovice jsou zatím nejčastějším hlášeným infekčním onemocněním v České republice. Přestože patří k nemocem, u nichž je možné očkování, je procento vakcinace proti tomuto onemocnění zatím velmi nízké. Jedním z důvodů je to, že naprostá většina nemocných prodělá plané neštovice v lehké formě. Onemocnění však může být provázeno řadou komplikací, a to nejen u rizikových skupin, kterými jsou imunosuprimované osoby a novorozenci, ale i u lidí zcela zdravých.

Vybrané články

Jak se vede českému lázeňství?

MUDr. Eduard Bláha

Možnosti genetického testování sportovní výkonnosti u dospělých sportovců

MUDr.Jiří Hyjánek, Ph.D., MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, Mgr.Radek Vodička, Ph.D.

4Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Fyzická kondice každého jedince je primárně limitována jeho genotypem. V současné době je popsáno více než 150 genů (většinou se jedná o autozomální geny, ale i geny na Y chromozomech a geny mitochondriální DNA), které zásadně ovlivňují fyzickou zdatnost, svalovou výkonnost a vytrvalost organizmu. V budoucnosti bude určitě hrát personální genomika sportu důležitou roli při rozhodování o správné sportovní aktivitě, metodice tréninku, výživě a používání léků. Některé geny ovlivňující zejména výkonnost jsme schopni již rutinně vyšetřovat v naší republice.

Jaký a jak silný UV filtr na cestách?

MUDr.Radek Litvik

Fotoprotekce lidské kůže prostřednictvím sunscreenů je tradičně soustředěna na ochranu kůže před akutním (např. spálení sluncem) a chronickým (např. kožní nádory a fotoageing) poškozením kůže v souvislosti s expozicí ultrafialovému záření (UVB a UVA). Sunscreeny poskytují účinnou ochranu kůže v celém spektru ultrafialového záření.Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.