Aktuality

reklama

III. kongres praktických lékařů v Hradci Králové (10.-11. 6. 2016, Hotel Nové Adalbertinum)

Ještě nejste přihlášeni na 3. ročník MEDICÍNY PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů v Hradci Králové, který se bude konat v termínu 10.-11. 6. 2016 v hotelu Nové Adalbertinum? Tak neváhejte a přihlaste se na tuto poslední jarní vzdělávací akci pro praktické lékaře. Konec možnosti přihlášení je v neděli 5.6. v 23.59. Zazní přednášky z oboru kardiologie, hematologie, psychiatrie, infektologie a další. Pokud jste v letošním roce již nějaký z kongresů Medicíny pro praxi navštívili, můžete navíc využít slevu 50 % z ceny registračního poplatku.
Odpovídá spotřeba antibiotik potřebě? - Prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D., MUDr. Zuzana Blechová Ph.D.

V rámci XIV. KONGRESU PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V OLOMOUCI (28. - 29. 4. 2016), zazněla i tato přednáška věnující se problematice "potřeby a spotřeby" antibiotik. My Vám ji nyní nabízíme ke shlédnutí, ať si na problematiku můžete udělat vlastní názor. Více informací o dalších vzdělávacích akcích pro lékaře naleznete na www.solen.cz.
Základy obecné urologie nejen pro sestry - Mgr. Nataša Sochorová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Publikace, jak již samotný název napovídá, je určená nejen pro zdravotní sestry, které se rozhodly pracovat na urologii, ale i pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, studenty bakalářského, magisterského a specializačního studia v chirurgických oborech nebo pro posluchače certifikovaných kurzů v oblasti urologie a endourologie, všem ostatním, kdo se chtějí seznámit s obecnou urologickou problematikou. Díky této publikaci může získat čtenář či student přehled o základech anatomie močového ústrojí, seznámí se s historií urologie i obecnou urologií, včetně možností péče o derivace moči. Pozornost je věnována také správným hygienickým pravidlům při péči o pacienty, základní edukaci nemocných s urologickým onemocněním i správným dietám, aby se uzdravování „ubíralo správným směrem“. V závěru publikace je obecně popsaná ošetřovatelská péče u pacientů s urologickým onemocněním. Uvedené ošetřovatelské problémy slouží jako vodítko k vypracování ošetřovatelského plánu v praxi u jednotlivých pacientů a daných onemocněních. Věříme, že publikace „Základy obecné urologie nejen pro sestry“ bude přínosem při studiu urologické problematiky. Usnadní všem více proniknout do tajemství urologie a pochopit závažnost onemocnění urogenitálního traktu, což povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o urologické pacienty.
Získejte slevu 50% na kongresy MEDICÍNY PRO PRAXI!

Zúčastníte-li se v roce 2016 některého z našich kongresů pro praktické lékaře, získáváte slevu 50% z ceny registračního poplatku na všechny ostatní kongresy Medicíny pro praxi 2016! Kongresy jsme pro Vás v letošním roce přichystali v 6 krajských městech po celé České republice. Jejich kompletní seznam a informace, jak slevu uplatnit, naleznete ZDEZ posledního čísla

Oportunní patogen Sarcina ventriculi

Ing.Věra Bunešová, Ph.D., MUDr.Barbora Drnková, prof.Ing.Eva Vlková, Ph.D.

Bakterie rodu Sarcina jsou morfologicky velice zajímavé mikroorganizmy. Přirozeně se vyskytují v půdě, blátě a na obilných zrnech. Jejich nález v trávicím traktu člověka a zvířat je často spojován s různými patologiemi, zejména stavy souvisejícími se zpomaleným vyprazdňováním žaludku a posunem potravy dále do střeva. Můžeme je však nalézt i ve stolici lidí, kteří žádnými akutními ani chronickými obtížemi netrpí. Patogenita tohoto organizmu není zcela jistá a je zajímavým předmětem budoucího zkoumání.

Přístup profesionálních pečovatelů k pacientům s demencí

Mgr.Marcel Koňařík, prof.MUDr.Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Přístupy, chování a postoje k pacientům s demencí jsou velmi důležitými determinantami kvality péče. V praxi se však často setkáváme s malfunkčními přístupy, jakými jsou stereotypy, předsudky a diskriminace. Dobrá a správná péče je založena nejen na dobrých znalostech o demenci, ale i na osobnosti pečovatele a jeho schopnosti osvojit si profesionální a správné postoje a chování.

Únava u roztroušené sklerózy a možnosti jejího ovlivnění

doc.MUDr.Martin Vališ, Ph.D., MUDr.Zbyšek Pavelek, doc.MUDr.Jiří Masopust, Ph.D.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění, které je charakterizováno infiltrací leukocytů do centrálního nervového systému, lokální destrukcí myelinových obalů nervových vláken a postupnou ztrátou oligodendrocytů a axonů. Je řazena mezi autoimunitní onemocnění. RS je nejčastější neurologickou příčinou invalidity u mladší a střední věkové populace. Únava patří mezi velmi častý příznak onemocnění, který významně snižuje kvalitu života pacientů s RS. Příčina patologické únavy je nejednotná a nejpravděpodobnější je multifaktoriální etiologie. Diagnostika únavy u RS a její kvantifikace je obtížná.

Vybrané články

Místo naproxenu mezi ostatními nesteroidními antirevmatiky používanými v léčbě bolesti a zánětu u nejčastějších revmatických chorob

prof.MUDr.Pavel Horák, CSc.

Naproxen je klasické neselektivní nesteroidní antirevmatikum, derivát kyseliny propionové, který je používán k léčbě řady bolestivých stavů. Má pevné místo v léčbě osteoartrózy, revmatoidní artritidy, ankylozující spondylitidy, jakož i psoriatické artritidy a dny a dalších chorob. Jeho dlouhý eliminační poločas umožňuje podání dvakrát denně. Má rychlý nástup účinku. Podobně jako ostatní neselektivní nesteroidní antirevmatika je podávání naproxenu spojeno se zvýšeným rizikem gastrotoxicity. Unikátní je však jeho nízká kardiovaskulární toxicita ve srovnání s ostatními neselektivními NSA a coxiby. Naproxen vychází z těchto analýz konzistentně jako nesteroidní antirevmatikum s minimálním kardiovaskulárním rizikem.

Otrava vodou – kazuistika mladé ženy bez psychiatrického či jiného onemocnění

MUDr.Sylvie Richterová, MUDr.Jan Nedvídek, MUDr.Květa Šourková, MUDr.Pavel Novák

Otrava vodou patří mezi poměrně vzácně se vyskytující diagnózy na interních odděleních. Jedná se o život ohrožující stav, při kterém se může rozvinout mozkový edém s neurologickou symptomatologií až smrtí. Patofyziologickým podkladem je hypoosmolární hyperhydratace, s přesunem vody do buněk. Stav může mít řadu patologických příčin, vyskytovat se jako nežádoucí účinek některých léků, v rámci jiných onemocnění, z iatrogenních příčin, nebo je důsledkem extenzivního příjmu hypoosmolárních tekutin u jinak zdravých lidí.

Únava u roztroušené sklerózy a možnosti jejího ovlivnění

doc.MUDr.Martin Vališ, Ph.D., MUDr.Zbyšek Pavelek, doc.MUDr.Jiří Masopust, Ph.D.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění, které je charakterizováno infiltrací leukocytů do centrálního nervového systému, lokální destrukcí myelinových obalů nervových vláken a postupnou ztrátou oligodendrocytů a axonů. Je řazena mezi autoimunitní onemocnění. RS je nejčastější neurologickou příčinou invalidity u mladší a střední věkové populace. Únava patří mezi velmi častý příznak onemocnění, který významně snižuje kvalitu života pacientů s RS. Příčina patologické únavy je nejednotná a nejpravděpodobnější je multifaktoriální etiologie. Diagnostika únavy u RS a její kvantifikace je obtížná.Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.