reklama

Med. praxi 2015; 12(5): 185-186

Jak pečovat o podrážděnou a citlivou pokožku v zimě?

MUDr.Stanislava Hasalová
Dermatovenerologické oddělení, Vojenská nemocnice Olomouc

Kůže jako největší orgán lidského těla tvoří přirozenou bariéru od nepříznivých vlivů okolí. Tato ochranná funkce je zvláště významná v zimním období, kdy je organizmus vystaven vlivu nízkých teplot, větru a slunečního záření. Citlivá a podrážděná pokožka tedy vyžaduje v zimním období speciální péči.

Klíčová slova: podrážděná a citlivá pokožka, zima, péče

How to care of irritated and sensitive skin in winter?

Skin, as a largest organ of human body, works as a barrier protecting the body from elements. This function is especially important during the period of winter, when human body is exposed to low temperatures, wind and sunlight. There is a need of special care for sensitive and irritated skin during this period.

Keywords: irritated and sensitive skin, winter, care

Zveřejněno: 1. prosinec 2015


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.