reklama

Med. praxi 2016; 13(5): 132-135

Volně prodejné přípravky na citlivou pokožku

MUDr.Radana Dwayebová1, Mgr.Stefan Gajdoš2
1 Kožní oddělení Nemocnice Nový Jičín a. s., člen skupiny Agel
2 Lékárna U Anděla strážce, Ostrava-Moravská Ostrava

Citlivá pokožka je obecný pojem, který je používán k popisu kůže se sníženou tolerancí k používání kosmetiky a výrobků pro osobní hygienickou péči. Článek popisuje v první části projevy, příčiny vzniku a způsoby terapie citlivé pokožky. Vzhledem k tomu, že pacienti často vyhledávají jako jednu z prvních voleb při řešení těchto potíží personál lékárny, shrnuje text ve druhé části článku vybrané volně prodejné dermatokosmetické přípravky určené pro citlivou pokožku, se kterými máme pozitivní zkušenosti.

Klíčová slova: citlivá pokožka, syndrom citlivé pokožky, volně prodejné dermatokosmetické přípravky

Over-the-counter products for sensitive skin

Sensitive skin is a general term used to describe skin with reduced tolerance to the use of cosmetics and personal hygiene products. The article initially describes the manifestations, causes, and methods of treatment of sensitive skin. Given the fact that patients often seek the pharmacy staff as one of the first options in addressing this issue, the second part of the article summarizes selected over-the-counter dermocosmetic products intended for sensitive skin that we have a positive experience with.

Keywords: sensitive skin, sensitive skin syndrome, over-the-counter dermocosmetic products

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.