Historie akcí 

Medicína pro praxi

 • MEDICÍNA PRO PRAXI - V. kongres praktických lékařů v Ostravě
  Ostrava; 9. – 10.  2.  2018
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - IV. kongres praktických lékařů v Plzni
  Plzeň; 24. – 25.  11.  2017
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - XIV. kongres praktických lékařů v Praze
  Praha; 20. – 21.  10.  2017
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů v Brně
  Brno; 6. – 7.  10.  2017
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - IV. kongres praktických lékařů v Hradci Králové
  Hradec Králové; 26. – 27.  5.  2017
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - XV. kongres praktických lékařů v Olomouci
  Olomouc; 27. – 28.  4.  2017
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - IV. kongres praktických lékařů v Ostravě
  16. – 17.  2.  2017
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů
  Plzeň 24. – 25. 11. 2016
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - XIII. kongres praktických lékařů
  Praha 20. – 21. 10. 2016
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - II. kongres praktických lékařů
  Brno 7. – 8. 10. 2016
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů
  Hradec Králové 10. – 11. 6. 2016
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - XIV. kongres praktických lékařů
  Olomouc 28. – 29. 4. 2016
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů
  Ostrava 4. – 5. 2. 2016
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - II. kongres praktických lékařů a sester
  Plzeň 10. – 11. 11. 2015
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - kongres praktických lékařů a sester
  Brno 9. – 10. 10. 2015
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - XII. kongres praktických lékařů a sester
  Praha 17. – 18. 9. 2015
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - II. kongres praktických lékařů a sester
  Hradec Králové 12. – 13. 6. 2015
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - XIII. kongres praktických lékařů a sester
  Olomouc 28. – 29. 4. 2015
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - II. kongres praktických lékařů a sester
  Ostrava 5. – 6. 2. 2015
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - kongres praktických lékařů a sester
  Plzeň 10. – 11. 10. 2014
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - Kongres praktických lékařů a sester
  Praha 25. – 26. 9. 2014
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - Kongres praktických lékařů a sester
  Hradec Králové 13. – 14. 6. 2014
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - XII. kongres praktických lékařů a sester
  Olomouc 3. – 4. 4. 2014
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - Kongres praktických lékařů a sester
  Ostrava 5. – 6. 2. 2014
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - X. kongres praktických lékařů a sester
  Praha 10. – 11. 10. 2013
 • IV. OLOMOUC KAZUISTICKÁ
  Olomouc; 26.9.2013
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - XI. kongres praktických lékařů a sester
  Olomouc 25. – 26. 4. 2013
 • III. OLOMOUC KAZUISTICKÁ
  Olomouc; 8.11.2012
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - IX. kongres praktických lékařů a sester
  Praha 18. – 19. 10. 2012
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - X. kongres praktických lékařů a sester
  Olomouc 26. – 27. 4. 2012
 • II. OLOMOUC KAZUISTICKÁ
  Olomouc; 3.11.2011
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - VIII. kongres praktických lékařů a sester
  Praha 6. – 7. 10. 2011
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - IX. kongres praktických lékařů a sester
  Olomouc 7. – 8. 4. 2011
 • OLOMOUC KAZUISTICKÁ
  4.11.2010, Olomouc
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - VII. kongres praktických lékařů a sester
  Praha; 21.-22.10.2010
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - VIII. kongres praktických lékařů a sester
  Olomouc 22. – 23. 4. 2010
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - VI. kongres praktických lékařů a sester
  Praha 1. – 2. 10. 2009
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - VII. kongres praktických lékařů a sester
  Olomouc 23. – 24. 4. 2009
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - V. kongres praktických lékařů a sester
  Praha 2. – 3. 10. 2008
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - VI. kongres praktických lékařů
  Olomouc 24. – 25. 4. 2008
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - V. kongres praktických lékařů
  Olomouc 24. – 25. 5. 2007
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - IV. kongres praktických lékařů
  Praha 25. – 26. 4. 2007
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - IV. kongres praktických lékařů
  Olomouc 20. – 21. 4. 2006

 • MEDICÍNA PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů
  Praha 6. – 7. 4. 2006

 • MEDICÍNA PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů
  Olomouc 21. – 22. 4. 2005

 • MEDICÍNA PRO PRAXI - II. kongres praktických lékařů
  Praha 7. – 8. 4. 2005

 • MEDICÍNA PRO PRAXI - II. kongres praktických lékařů
  Olomouc 29. – 30. 4. 2004

 • MEDICÍNA PRO PRAXI - I. kongres praktických lékařů
  Praha 1. – 2. 4. 2004

 • MEDICÍNA PRO PRAXI - I. kongres praktických lékařů
  Olomouc 24. – 25. 4. 2003

 • Medicína pro praxi

  Vážená paní, pane,
  upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
  Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

  Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


  Ne

  Ano

  Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
  že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.