reklama

PŘIPRAVUJEME DO MEDICÍNY PRO PRAXI 5

Máme rezervy v léčbě pacientů po infarktu myokardu?

Vápník a vitamin D u primární a sekundární prevence osteoporózy

Spalničky – aktuální epidemiologická situace a klinické zkušenosti

Terapie nejčastějších zánětů horních dýchacích cest

Kožní choroby z povolání a jejich terapie ve zkratce

Péče o PEG a řešení jejich komplikací
PŘIPRAVUJEME DO MEDICÍNY PRO PRAXI 4/2017

Současnost a budoucnost v boji s chřipkou

Onemocnění štítné žlázy v graviditě

Kombinační terapie rizikových faktorů aterosklerózy v praxi

Alergie na beta-laktamová antibiotika dnes

Péče o PEG a řešení jejich komplikací
Pozvánka: MEDICÍNA PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů v Brně; 6. – 7. 10. 2017

Začátek října bude v Brně opět věnován lékařům primární péče. V termínu 6.–7. 10. se uskuteční III. ročník kongresu praktických lékařů pořádaný společností SOLEN, s. r. o. Můžete se těšit na pestrý a prakticky zaměřený odborný program, který je připravován ve spolupráci s významnými osobnostmi různých lékařských oblastí. V tomto ročníku jsou připravovány mimo jiné přednášky zaměřené na problematiku urologických onemocnění či problémů pohybového aparátu. Toto téma přiblíží nejen odborní lékaři, ale i praktický lékař či fyzioterapeut. Posluchači jistě ocení také tematiku akutních termických stavů. Příjemné prostředí, setkání s kolegy, nové poznání a zkušenosti, to vše na Vás čeká na III. kongrese Medicíny pro praxi v Brně. Těšíme se na Vaši účast. Více informací naleznete na oficiálních stránkách akce.
Pozvánka: MEDICÍNA PRO PRAXI – XIV. kongres praktických lékařů v Praze; 20. – 21. 10. 2017

Podzimní dny přímo vyzývají k návštěvě vzdělávacích akcí. Zavítejte tedy ve dnech 20.–21. října na již XIV. kongres praktických lékařů v Praze. Díky ohlasům posluchačů z anket minulých ročníků jsme mohli spolu s odborníky různých lékařských oblastí připravit pestrý odborný program. Věříme, že oceníte interaktivní přednášky, workshopy, nové zkušenosti i příjemné zázemí, že se aktivně zapojíte do diskuzí o problémech, které Vás aktuálně zajímají. Pozornost zaměříme mimo jiné na psychosomatiku či ortopedii a také zanalyzujeme kožní projevy různých onemocnění. Rezervujte si tedy tento termín a přijďte si užít uvolněných vzdělávacích dní. Více informací naleznete na oficiálních stránkách akce.Z posledního čísla

Alergická rýma – možnosti samoléčby

Mgr. Karel Hloch1, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.1, 2

Alergická rýma patří mezi onemocnění, u kterých pacienti často inklinují k samoléčbě. V předkládaném článku uvádíme základní informace o samotném onemocnění a o léčivech, která mohou pacienti v rámci samoléčby použít. Tyto informace mohou pomoci praktickému lékaři v orientaci na poli volně prodejných přípravků.

Význam psychoterapie při léčbě roztroušené sklerózy

Renata Malinová

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění s velmi individuálním průběhem, které může mít omezující vliv na schopnost plného pracovního nasazení a později i na soběstačnost pacienta a má zásadní socioekonomické dopady. Léčba RS se za posledních 20 let zásadním způsobem proměnila. Nedílnou součástí léčby je fyzioterapie a psychoterapie. Léčba tak vyžaduje komplexní přístup a multidisciplinární tým. Psychický stav pacienta má vliv na průběh choroby. Chronické nevyléčitelné onemocnění, které nemá jednoznačně předpověditelný průběh, zásadním způsobem zasahuje do doživotního stylu člověka. Psychoterapie nabízí zpočátku podporu a provázení v procesu přijetí nemoci, později rozvíjí pacientovu aktivitu vedoucí k tomu, aby uměl i s nemocí žít smysluplný plnohodnotný život.

Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba

MUDr. Ondřej Fibigr, doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Kašel, dušnost, horečka a bolesti hrudníku jsou nejčastějšími příznaky, které udávají pacienti se zápalem plic. Včasné rozpoznání tohoto akutního zánětlivého onemocnění plicních alveolů, respiračních bronchiolů a plicního intersticia, zahájení antibiotické terapie a případná hospitalizace jsou velmi důležité pro další vývoj nemoci a prognózu pacienta. V tomto kazuistickém článku chceme na konkrétních případech ukázat symptomy, diagnostiku a léčbu pneumonie ambulantním způsobem a probereme i případ, jehož léčba vyžadovala hospitalizaci.

Vybrané články

Kombinační léčba hypertenze v ordinaci praktického lékaře

MUDr. PhDr. Marcel Nesvadba, MBA, PhDr. Mgr. Patrik Christian Cmorej, MSc.

Dosažení cílových hodnot krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí je klíčové pro snížení kardiovaskulární mortality. Současná medicína však nabízí moderní kombinované léky, které zjednodušují léčbu hypertenze. Menší množství užívaných tablet je pacientem lépe akceptováno, dochází k lepší spolupráci a tedy i větší úspěšnosti léčby. Příkladem fixní kombinace léčiv je Triplixam.

Některé aspekty diagnostiky a terapie kašle zejména v těhotenství a u dětí

MUDr. Michal Švarc

Kašel je symptomem mnoha nemocí. S ohledem na délku trvání dělíme kašel na akutní, subakutní a chronický. Diferenciální diagnostika kašle je poměrně široká. Terapie pak spočívá buď v kauzální léčbě dle základního onemocnění, nebo se jedná o symptomatickou terapii antitusiky, mukolytiky nebo expektorancii. Ve speciálních skupinách pacientů jakými jsou těhotné ženy a děti je pak nutno respektovat množství omezení stran použité terapie. Z antibiotik jsou vhodné betalaktamy, některé makrolidy a clindamycin. Většina antiastmatik je vhodná k použití v graviditě a vysazování terapie je spojeno s rizikem exacerbace. Ze symptomatických léků jsou to zejména dextrometorfan, butamirát na suchý kašel a ambroxol a N-acetylcystein s erdosteinem na produktivní kašel.

Základní diagnostika a léčba roztroušené sklerózy

doc.MUDr.Martin Vališ, Ph.D., MUDr.Zbyšek Pavelek

Roztroušená skleróza je imunopatologické onemocnění charakterizované zánětlivým postižením struktur centrálního nervového systému a neurodegenerativními změnami mozku. První neurologické potíže, které jsou podezřelé z rizika rozvoje klinicky definitivní roztroušené sklerózy, nazýváme klinicky izolovaným syndromem. Základ diagnostiky choroby vyplývá z klinického hodnocení pacientových obtíží a neurologického vyšetření. Nezastupitelnou roli hraje magnetická rezonance mozku a míchy podpořená vyšetřením mozkomíšního moku. Výsledky klinických studií a výzkumů potvrzují, že včasnou diagnostikou a léčbou v iniciálních stadiích onemocnění lze významně zpomalit její progresi, zachovat dlouhodobě funkčnost a bránit trvalému poškození nervových struktur. Přehledně jsou uvedeny všechny základní možnosti léčby různých forem a stadií tohoto onemocnění.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.