reklama

Všeobecný lékař, s. r. o., hledá VPL lékaře/ku

Všeobecný lékař, s. r. o., hledá VPL lékaře/ku, možno i před atestací, do ordinace praktického lékaře v Brně-Bystrci.
Všeobecný lékař, s. r. o., nabízí přátelský tým malého rodinného zdravotnického zařízení, placený telefon, proplácení seminářů dle vlastního výběru, 5 týdnů dovolené, možnost pracovního rozvoje, minimální administrativu, pracovní dobu přizpůsobenou individuálním požadavkům.

Plat při plném úvazku: 45.000 Kč/ měs. čistého.

Nástup: září 2017.
Kontakt: telefon: 778 088 776, e-mail: olga.janovska@vseobecnylekar.czZ posledního čísla

Několik poznámek k doporučením pro diagnostiku a terapii dyslipidemií ESC/EAS 2016

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Doporučené postupy pro management dyslipidemií EAS a ESC publikované v srpnu 2016 představují rozsáhlý referenční dokument shrnující vývoj za pět let od publikace jejich první verze v roce 2011. Reflektují poznání učiněné v mnoha oblastech – od diagnostiky a stratifikace kardiovaskulárního rizika, přes stanovení léčebných cílů, vedení terapie, až k problematice dyslipidemií ve vybraných specifických skupinách pacientů. Nevynechávají ani otázky nežádoucích účinků léčby či aktuální otázku adherence. Následující text připomíná vybrané pasáže z obsáhlého dokumentu se stručným komentářem.

Syndrom diabetické nohy

MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Syndrom diabetické nohy představuje velmi závažnou komplikaci diabetes mellitus. V etiopatogenezi se uplatňuje diabetická neuropatie, angiopatie a změna biomechaniky chůze, hojení ulcerací zhoršuje infekce. Klinická symptomatologie je často ovlivněna přítomností neuropatie, která maskuje přítomnost ischemie a prvním projevem kritické končetinové ischemie velmi často bývá až rozvoj gangrény i po drobném poranění. Vyšetření nedostatečného prokrvení je prioritní záležitostí a nález ischemie vyžaduje velmi rychle a razantně provedenou revaskularizaci. Nezbytnou součástí léčby je i léčba infekce, důsledné odlehčování oblasti ulcerace, adekvátní lokální péče a dobrá metabolická kompenzace.

Rizika prezentace léčivých přípravků a doplňků stravy

JUDr. Antonín Valuš, Ph.D.

Vybrané články

Jak, kdy a čím měřit krevní tlak - novinky

prof.MUDr.Eliška Sovová, Ph.D., MUDr.Markéta Sovová, MUDr.Lenka Štégnerová

Článek se zaměřuje na novinky v oblasti správného měření krevního tlaku, které vyplynuly z recentně publikovaných evropských doporučení. Rozebírá pozitiva měření krevního tlaku doma a 24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku, dále úlohu měření krevního tlaku při diagnostice hypertenze bílého pláště, maskované hypertenze a maskované nekontrolované hypertenze. Na závěr shrnuje doporučení pro měření krevního tlaku v zátěži.

Otrava vodou - kazuistika mladé ženy bez psychiatrického či jiného onemocnění

MUDr.Sylvie Richterová, MUDr.Jan Nedvídek, MUDr.Květa Šourková, MUDr.Pavel Novák

Otrava vodou patří mezi poměrně vzácně se vyskytující diagnózy na interních odděleních. Jedná se o život ohrožující stav, při kterém se může rozvinout mozkový edém s neurologickou symptomatologií až smrtí. Patofyziologickým podkladem je hypoosmolární hyperhydratace, s přesunem vody do buněk. Stav může mít řadu patologických příčin, vyskytovat se jako nežádoucí účinek některých léků, v rámci jiných onemocnění, z iatrogenních příčin, nebo je důsledkem extenzivního příjmu hypoosmolárních tekutin u jinak zdravých lidí.

Klinické projevy postižení motoriky u zlomenin distálního radia

Mgr.Věra Jančíková, MUDr.Pavel Dráč, Ph.D., prof.MUDr.Jaroslav Opavský, CSc.

Cílem tohoto sdělení je poukázat na variabilitu projevů postižení motoriky u zlomenin distálního radia. Tato poranění jsou stále nejčastějším typem zlomenin pohybového aparátu, jejichž celková doba léčení může dosáhnout i dvou let.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.