PŘIPRAVUJEME DO MEDICÍNY PRO PRAXI 4/2017

Současnost a budoucnost v boji s chřipkou

Onemocnění štítné žlázy v graviditě

Kombinační terapie rizikových faktorů aterosklerózy v praxi

Alergie na beta-laktamová antibiotika dnes

Péče o PEG a řešení jejich komplikací
Pozvánka: MEDICÍNA PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů v Brně; 6. – 7. 10. 2017

Začátek října bude v Brně opět věnován lékařům primární péče. V termínu 6.–7. 10. se uskuteční III. ročník kongresu praktických lékařů pořádaný společností SOLEN, s. r. o. Můžete se těšit na pestrý a prakticky zaměřený odborný program, který je připravován ve spolupráci s významnými osobnostmi různých lékařských oblastí. V tomto ročníku jsou připravovány mimo jiné přednášky zaměřené na problematiku urologických onemocnění či problémů pohybového aparátu. Toto téma přiblíží nejen odborní lékaři, ale i praktický lékař či fyzioterapeut. Posluchači jistě ocení také tematiku akutních termických stavů. Příjemné prostředí, setkání s kolegy, nové poznání a zkušenosti, to vše na Vás čeká na III. kongrese Medicíny pro praxi v Brně. Těšíme se na Vaši účast. Více informací naleznete na oficiálních stránkách akce.
Pozvánka: MEDICÍNA PRO PRAXI – XIV. kongres praktických lékařů v Praze; 20. – 21. 10. 2017

Podzimní dny přímo vyzývají k návštěvě vzdělávacích akcí. Zavítejte tedy ve dnech 20.–21. října na již XIV. kongres praktických lékařů v Praze. Díky ohlasům posluchačů z anket minulých ročníků jsme mohli spolu s odborníky různých lékařských oblastí připravit pestrý odborný program. Věříme, že oceníte interaktivní přednášky, workshopy, nové zkušenosti i příjemné zázemí, že se aktivně zapojíte do diskuzí o problémech, které Vás aktuálně zajímají. Pozornost zaměříme mimo jiné na psychosomatiku či ortopedii a také zanalyzujeme kožní projevy různých onemocnění. Rezervujte si tedy tento termín a přijďte si užít uvolněných vzdělávacích dní. Více informací naleznete na oficiálních stránkách akce.
Všeobecný lékař, s. r. o., hledá VPL lékaře/ku

Všeobecný lékař, s. r. o., hledá VPL lékaře/ku, možno i před atestací, do ordinace praktického lékaře v Brně-Bystrci. Nabízíme přátelský tým malého rodinného zdravotnického zařízení, placený telefon, proplácení seminářů dle vlastního výběru, 5 týdnů dovolené, možnost pracovního rozvoje, minimální administrativu, pracovní dobu přizpůsobenou individuálním požadavkům.

Plat při plném úvazku: 45.000 Kč/ měs. čistého, nástup možný v září 2017.
Kontakt: 778 088 776, e-mail: olga.janovska@vseobecnylekar.czZ posledního čísla

Alergická rýma – možnosti samoléčby

Mgr. Karel Hloch1, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.1, 2

Alergická rýma patří mezi onemocnění, u kterých pacienti často inklinují k samoléčbě. V předkládaném článku uvádíme základní informace o samotném onemocnění a o léčivech, která mohou pacienti v rámci samoléčby použít. Tyto informace mohou pomoci praktickému lékaři v orientaci na poli volně prodejných přípravků.

Online závislosti: Příspěvek ke zmírnění paniky

Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.

Farmakoterapie dráždivého tračníku

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.1, 2, MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.3

Dráždivý tračník je jedním z nejčastějších funkčních onemocnění trávicího traktu. Nejčastějšími symptomy jsou gastrointestinální dyskomfort, abdominální bolest, nadýmání a změna formy a/nebo četnosti stolice. Farmakoterapie tohoto onemocnění je doplňkem dietních a režimových opatření a je čistě symptomatická, mnohdy však přináší pacientům zásadní úlevu od obtíží. Tento článek je farmakologickým přehledem skupin léčiv používaných v terapii dráždivého tračníku. Představuje tedy mechanismy působení a zvláštnosti farmakokinetiky v současnosti používaných spasmolytik, laxativ, antidiarhoik, prokinetik, antibiotik a psychotropních léčiv používaných v léčbě tohoto onemocnění a jejich pozici v současné paletě léčiv na základě EBM a současných guidelines.

Vybrané články

Úloha praktického lékaře při posuzování nemocí z povolání

MUDr. Karin Boušová, Ph.D.

Jako nemoc z povolání lze v České republice uznat onemocnění, které je uvedeno v Seznamu nemocí z povolání (příloha nařízení vlády č. 290/1995 Sb., v platném znění). Dané onemocnění musí dosahovat určitého stupně závažnosti. Pro uznání nemoci z povolání je současně nezbytný průkaz výkonu práce za podmínek, z nichž příslušné onemocnění může vzniknout jako profesionální. Vyjádření k faktorům pracovního prostředí vydává hygienik práce místně příslušné krajské hygienické stanice. V České republice se ročně hlásí okolo 1 200 nových nemocí z povolání. Nejčastěji jsou zjišťovány nemoci pohybového aparátu, a to při práci s vibrujícími nástroji, či práci spojené s nadměrnou dlouhodobou a jednostrannou svalovou zátěží, dále kožní nemoci a nemoci dýchacích cest. Úkolem registrujícího praktického lékaře při posuzování a uznávání nemocí z povolání je: 1. při podezření na profesionální etiologii onemocnění odeslat pacienta s doporučením na místně příslušné středisko uznávající nemoci z povolání (oddělení či kliniky pracovního lékařství, resp. nemocí z povolání); 2. doložit k vyšetření kompletní výpis ze zdravotní dokumentace a zprávy z vyšetření týkajících se posuzovaného onemocnění; 3. k vyšetření na pracovní lékařství odesílat pokud možno pacienty se stanovenou diagnózou; 4. je vhodné seznámit se rámcově s obsahem seznamu nemocí z povolání; 5. spolupracovat s příslušnými poskytovateli pracovně-lékařských služeb.

Austrianův syndrom - vzácná forma invazivního pneumokokového onemocnění

MUDr.Lenka Petroušová, MUDr.Petr Širůček, MUDr.Beata Ostárková

Pneumokoková endokarditida spojená s pneumonií a purulentní meningitidou je označovaná jako Austrianův syndrom. Ve sdělení je prezentováno onemocnění 67letého muže, které se manifestovalo poruchou vědomí a levostrannou hemiparézou. Následně byla zjistěna purulentní meningitida, rozvinula se pneumonie a septický stav s abscesovými ložisky v mozku. Pacient zemřel 20. den onemocnění a pitevní nález prokázal mitrální endokarditidu. Transtorakální echokardiografické vyšetření bylo negativní. Streptococcus pneumoniae sérotyp 10A byl prokázán z likvoru. Pacient nebyl očkovaný proti pneumokokovým infekcím. Sérotyp 10A je obsažen v 23valentní polysacharidové vakcíně. Vakcinace představuje jedinou účinnou prevenci onemocnění. Je žádoucí zvýšit proočkovanost dospělé populace.

Léčiva, přírodní látky a doplňky stravy v léčbě sexuálních dysfunkcí - pohled sexuologa

MUDr.Ondřej Trojan

Doplňky stravy jsou významným obchodním artiklem a zdrojem části tržeb lékáren a internetových obchodů. Na poli lidské sexuality však nadále nenabízejí rozumnou terapeutickou alternativu k zavedeným lékům. Především pak pokud jde o poruchu erekce u mužů, kde stále lékem 1. volby zůstávají inhibitory fosfodiesterázy 5. typu. Afrodiziakální účinek rovněž není u přírodních látek většinou prokazatelný, zde však vázne i nabídka farmak. Na vině je nejspíše podstatně složitější sexualita u lidí než u subhumánních savců.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.