Medicína pro praxi, 2004, číslo 1

reklama

Očkování proti virovým hepatitidám - aktuální problém

MUDr. Petr Urbánek CSc

Med. Pro Praxi 2004; 1: 6-8

Přehledové články

Chronická stresová zátěž, srdeční frekvence a esenciální hypertenze

MUDr. Tomáš Kára, doc. MUDr. Miroslav Souček CSc

Med. Pro Praxi 2004; 1: 9-14

Antibiotická léčba bakteriálních infekcí z pohledu klinika, mikrobiologa a farmakologa

MUDr. Jindra Lochmannová jr, doc. MUDr. Milan Kolář PhD, doc. MUDr. Dagmar Koukalová CSc, MUDr. Karel Urbánek Ph.D

Med. Pro Praxi 2004; 1: 15-18

Fytoestrogeny

MUDr. Marie Vrzáňová, MUDr. Jana Heresová CSc

Med. Pro Praxi 2004; 1: 19-21

Migréna

doc. MUDr. Gerhard Waberžinek CSc

Med. Pro Praxi 2004; 1: 23-24

Současný pohled na prevenci bakteriální endokarditidy

MUDr. Petr Heinc Ph.D

Med. Pro Praxi 2004; 1: 25-28

Chyby a úskalí terapie statiny

MUDr. Lubor Goláň

Med. Pro Praxi 2004; 1: 31-32

Nová perorální antidiabetika

doc. MUDr. Tomáš Sechser CSc

Med. Pro Praxi 2004; 1: 33-36

Pohled na problematiku zánětů horních cest dýchacích

MUDr. Pavol Jablonický

Med. Pro Praxi 2004; 1: 37-39

Vývoj inhibitorů protonové pumpy - etapy v léčbě onemocnění s acidopeptickou patogenezou

doc. MUDr. Václav Jirásek CSc

Med. Pro Praxi 2004; 1: 40-42

Inzulinová rezistence a metabolický syndrom

prof. MUDr. Terezie Pelikánová DrSc

Med. Pro Praxi 2004; 1: 43-48

Nové trendy v léčbě chronické žilní insuficience

doc. MUDr. Jiří Herman Ph.D

Med. Pro Praxi 2004; 1: 49-50

C-reaktivní protein a infarkt myokardu

MUDr. Marcela Škvařilová Ph.D, MUDr. Mgr. Alan Bulava, prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Med. Pro Praxi 2004; 1: 51-52

Rizika poranění zdravotníků ostrým předmětem

MUDr. Růžena Haliřová

Med. Pro Praxi 2004; 1: 53-54


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.