Medicína pro praxi, 2004, číslo 2

reklama

Přehledové články

Článek č.4

Med. Pro Praxi 2004; 2:

Rehabilitace nemocných po infarktu myokardu

MUDr. Debora Karetová CSc, prof. MUDr. Jan Bultas CSc

Med. Pro Praxi 2004; 2: 61-64

Současná inhalační terapie stabilizované chronické obstrukční plicní nemoci

doc. MUDr. Václav Chaloupka CSc

Med. Pro Praxi 2004; 2: 65-68

Zánět sliznice nosní dutiny

MUDr. Pavel Smilek Ph.D

Med. Pro Praxi 2004; 2: 73-75

Poruchy spánku ve stáří

doc. MUDr. Karel Šonka DrSc

Med. Pro Praxi 2004; 2: 77-80

Münchhausenův syndrom

MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Jiří Masopust

Med. Pro Praxi 2004; 2: 81-84

-

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel u pacientů s epileptickým onemocněním

MUDr. Jana Zárubová, MUDr. Petr Marusič

Med. Pro Praxi 2004; 2: 85-86

-

Hybridní zobrazování výpočetní a pozitronovou emisní tomografií

MUDr. Otakar Bělohlávek CSc, MUDr. Pavel Fencl CSc

Med. Pro Praxi 2004; 2: 87-89

-

Bolesti bederní páteře degenerativního původu - low back pain syndrom

MUDr. Tomáš Paleček Ph.D, MUDr. Radim Lipina

Med. Pro Praxi 2004; 2: 90-93

-

Neodkladná psychiatrická intervence v přednemocniční neodkladné péči

MUDr. Jiří Pokorný

Med. Pro Praxi 2004; 2: 94-98

-

Inkontinence moči

MUDr. Libor Zámečník

Med. Pro Praxi 2004; 2: 99-102

Sdělení z praxe

Významné ST deprese při ergometrickém vyšetření u mladých asymptomatických jedinců

MUDr. Mgr. Alan Bulava, MUDr. Marcela Škvařilová Ph.D, MUDr. Andrea Mažárová, prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Med. Pro Praxi 2004; 2: 106-108

-

Sheehanův syndrom

MUDr. Milena Budíková

Med. Pro Praxi 2004; 2: 109-110

-

Ve zkratce

Kostní fluoróza

MUDr. Dagmar Opichalová, MUDr. Pavel Horák CSc, MUDr. Věra Vavrdová, doc. MUDr. Martin Tichý CSc

Med. Pro Praxi 2004; 2: 103-105


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.