Medicína pro praxi, 2010, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Kdy a jak může náboženská víra pomoci a kdy může nemocné zatěžovat?

doc. Aleš Opatrný, Th.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(5): 207

-

Přehledové články

Metabolický syndrom v nefrologii

Metabolic syndrome in nephrology

prof.MUDr.Vladimír Teplan, DrSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(5): 209-215

Metabolický syndrom představuje závažný rizikový faktor pro poškození ledvin. Vedle zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění a komplikací diabetu může vést k rozvoji glomerulopatií k jejich další progresi. Zvyšuje i riziko výskytu ledvinných konkrementů a nádorů ledvin. Hypertenze při metabolickém syndromu a obezitě je spojena s retencí sodíků a zvýšenou aktivitou sympatického nervového systému. Vzhledem k celosvětové změně dietního stylu a úbytku pohybové aktivity má nárůst výskytu metabolického syndromu s obezitou a diabetem charakter pandemie a bez dlouhodobých systémových dietologicko-režimových opatření nelze jeho výskyt snížit.

Rehabilitační a protetická péče o pacienty - diabetiky po amputaci končetiny

Physiotherapy and prosthetic care for patients - diabetics after an extremity amputation

MUDr.Ivana Pejšková, MUDr.Aleš Mareček

Med. Pro Praxi 2010; 7(5): 216-220

Komplikace nemocí, následky úrazů a vrozené dispozice i další příčiny, které jsou řešeny amputací končetiny, přivádějí pacienty na protetické oddělení FN v Hradci Králové, kde jim tým odborníků pomáhá zvládnout tento tělesný handicap a s pomocí protetických pomůcek a cílené rehabilitace zajistit jejich soběstačnost a sebeobsluhu v běžném životě.

Léčba atopické dermatitidy/ekzému u dospělých

Tratment of atopic dermatitis/eczema in adults

MUDr.Nina Benáková

Med. Pro Praxi 2010; 7(5): 221-228

Autorka v úvodu informuje o současném pohledu na etiopatogenezi atopické dermatitidy. Po praktickém přehledu forem atopické dermatitidy, současné diagnostiky, léčby a jejich zásad uvádí doporučení pro praktické lékaře: otázky edukace, pátrání po provokačních faktorech, prevence, používání a příklady emoliencií, lokálních kortikoidů a jejich bezpečnostních režimů. Text je doplněn o doporučení osvětové literatury pro pacienty.

Hyperaktivní močový měchýř a urgentní inkontinence u žen - diagnostika a sociální aspekty

Overactive bladder syndrome and urinary incontinence

MUDr.Lukáš Horčička, MUDr.Jan Zmrhal, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(5): 229-232

Hyperaktivní měchýř je jednou z nejčastějších příčin chronických obtíží a poruch kvality života ve vyspělých zemích. Ukazujeme přehled diagnostiky počáteční, základní a specializované. V diferenciální diagnostice je upozorněno na závažná onkologická, neurologická i metabolická onemocnění, vykazující symptomatiku hyperaktivního měchýře. Zvláštní pozornost je věnována diagnostice u pacientek ve stáří, kde autor zdůrazňuje nutnost pomoci a individuální diagnostické přístupy. Jsou posouzeny sociální aspekty syndromu hyperaktivního močového měchýře a přístup společnosti k ženám postiženým syndromem dysfunkce dolních močových cest.

Probiotika a jejich vliv na dyslipidemii a diabetes

Probiotics and their effect on dyslipidemia and diabetes

MUDr.Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2010; 7(5): 233-234

Probiotika – dříve marginalizované a podceňované téma – se dostávají v posledních 10–15 letech do popředí zájmu vědců i veřejnosti. Účinky na poruchy a choroby zažívacího traktu jsou dobře známy a postupně jsou odhalovány další příznivé efekty na zánětlivé nemoci lokalizované mimo střevo (urogenitální trakt, klouby), na onemocnění autoimunitní i onkologická. Působením ve střevě, které je považováno za největší imunitní orgán v těle, mohou významně zlepšit imunitní reakce organizmu. Vzhledem k vlastnostem, které ovlivňují zánět, se nově otevírají možnosti použití i v oblastech chorob civilizačních, jejichž společným jmenovatelem...

Ve zkratce

Diagnostika a léčba cholecystolitiázy

Diagnosis and treatment of cholecystolithiasis

prof.MUDr.Julius Špičák, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(5): 235-237

Prevalence cholelitiázy je 10–20 %. Výskyt stoupá s věkem, více jsou postiženy ženy. Nejčastější jsou cholesterolové konkrementy, dalšími rizikovými faktory jsou gravidita a redukce příjmu potravy. Černé pigmentové konkrementy se vyskytují při cirhóze a hemolytické anémii, hnědé vznikají ve žlučovodech při zánětu. Většina postižených je asymptomatická, příznaky a komplikace zahrnují koliky, dyspepsii, cholecystititidu, cholangitidu, absces, biliární ileus a karcinom žlučníku. Suverénní diagnostickou metodou v případě cholecystolitiázy je ultrasonografie, u komplikací z pozření na obstrukci žlučových cest a při cholecystektomii se podle...

Pro sestry

Edukace diabetika

Education of a diabetic patient

Bc.Gabriela Knížková, doc.MUDr.Alena Šmahelová, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(5): 238-240

V článku jsou popsány fáze edukace (obecná – základní, specializovaná – hloubková a reedukace) a základní zásady a praktické rady k provádění edukace (druh a forma, konkretizace cíle, srozumitelnost, jednoduchost, plánovitost kontrola a zpětná vazba). Podrobně probrán obsah edukace diabetika, která je nezbytnou a současně kontinuální součástí vedení léčby diabetika. Obsah edukace je zaměřen zejména na úpravu režimu, prevenci akutních a pozdních komplikací.

Laboratoř a vyšetření

Laboratorní diagnostika herpetických virů

Laboratory diagnosis of herpesviruses

RNDr.Kateřina Roubalová, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(5): 241-244

Herpetické viry navozují u svého hostitele celoživotní perzistentní infekci, provázenou obdobími latence a reaktivace. Tato biologická vlastnost přináší komplikace pro jejich laboratorní diagnostiku. Pro tyto účely jsou k dispozici nepřímé diagnostické metody, založené na průkazu specifických protilátek, nebo přímé metody průkazu virového materiálu v klinických vzorcích. Při sérologickém vyšetření je nutno odlišit protilátky, které mají anamnestický charakter, od protilátek souvisejících s aktivní infekcí. Stanovení protilátek je užitečné hlavně pro diagnostiku primární infekce. U reaktivovaných infekcí, u chronicky nemocných a u imunodeficientních...

Informace

Caraoke show zvedla ze židlí účastníky VIII. kongresu praktických lékařů a sester v Olomouci

Solen.

Mgr. Michaela Majerová

Med. Pro Praxi 2010; 7(5): 245-246

Olomouc – Tradiční již VIII. ročník olomouckého kongresu určeného praktickým lékařům a sestrám navštívilo přes 600 účastníků z celé České republiky. Dvoudenní akce se uskutečnila v hlavním sále Pegasus Regionálního centra Olomouc, ve dnech 22.– 23. dubna 2010. Pořadateli kongresu byli II. interní klinika FN u sv. Anny Brno, Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc a organizace se již tradičně ujala společnost Solen.

Test

Autodidaktický test 5/2010

-

Med. Pro Praxi 2010; 7(5): 247

-


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.