reklama

Med. praxi 2014; 11(6): 257-264

Otazníky kolem beta-blokátorů: diabetes mellitus, hypoglykémie a dyslipidemie

PharmDr.Michal Prokeš, PharmDr.Josef Suchopár
INFOPHARM a.s., Praha

Beta-blokátory jsou heterogenní skupinou léků, které jsou běžně předepisovány pacientům s hypertenzí, tachyarytmiemi a srdečním selháním. Ačkoli bylo u některých beta-blokátorů, jako například u propranololu, hlášeno prodloužení hypoglykémie a zakrývání některých příznaků hypoglykémie, studie se selektivními beta-blokátory přinesly protichůdné výsledky a populační studie nenalezly závislost mezi užíváním beta-blokátorů a rizikem vzniku hypoglykémie. Udává se také, že beta-blokátory mají nepříznivé metabolické působení ve smyslu zvýšené rezistence na inzulin a dyslipidemie. Důkazy o tom jsou založeny na studiích se slabě selektivními nebo neselektivními léčivy. Novější generace beta-blokátorů má zřejmě neutrální metabolické působení. Beta-blokátory by měly být předepisovány všude tam, kde jsou indikovány, což platí i pro pacienty s diabetes mellitus, kde by mělo být zvažováno preferenční užívání nových typů beta-blokátorů.

Klíčová slova: bezpečnost beta-blokátorů, hypoglykémie, metabolické nežádoucí účinky

Doubts about beta-blockers: diabetes mellitus, hypoglycaemia and dyslipidemia

Beta-blockers are a heterogenous group of drugs commonly prescribed for the treatment of patients with hypertension, tachyarrhytmias and heart failure. Although prolongation of hypoglycaemia and masking of hypoglycaemia was reported for some beta-blockers, for example propranolol, studies with selective beta-blockers brought conflicting results and population-based studies did not found association between the use of beta-blockres and the risk of hypoglycaemia. An unfavourable metabolic profile of beta-blockers was also reported such as an insuline resistance and dyslipidemia. The evidence is based on studies with weakly-selective or non-selective agents. Newer generation of beta-blockers appear to have the metabolic profile neutral. Beta-blockers should be prescribed where indicated also to patients with diabetes mellitus, with the preferential use of newer type of beta-blockers should be considered.

Keywords: beta-blockers safety profile, hypoglycaemia, metabolic side effects

Zveřejněno: 1. prosinec 2014


Reference

 1. Sawicki PT, Siebenhofer A. Betablocker treatment in diabetes mellitus. J Intern Med 2001; 250: 11-7. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Bultas J. Blokátory adrenergních receptorů, in: Remedia compendium, čtvrté vydání, Panax 2009: 80-90.
 3. Vítovec J, Špinar J. Přehled současných moderních betablokátorů v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Praktické lékárrenství 2008; 4(4): 162-165.
 4. Fischman WHo, Saunders E. ?-adrenercic blockers. J Clin Hypertens (Greenwich): 2011; 13: 649-653.
 5. Barrese V, Taglialatela M. New advances in beta-blocker therapy in heart failure. Frontiars in physiology 2013; 4: Article 323, 1-9.
 6. Widimský J jr. Beta-blokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění: postavení nebivololu. Practicus 2013; 9-10: 27-29.
 7. Kotler MN, Berman L, Rubenstein AH. Hypoglycaemia precipitated by propranolol. Lancet 1966; 2: 1389-1390. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Lloyd-Mostyn RH, Oram S. Modification by propranolol of cardiovascular effects of induced hypoglycaemia. Lancet 1975: 1213-1215.
 9. Davidson NMcD, Corral RJM, Shaw TRD, French EB. Observations in man of hypoglycaemia during selective and non-selective beta-blodkade. Scott Med J 1976; 33: 69-72.
 10. Newman RJ. Comparison of propranolol, metoprolol, and acebutolol on insulin-induced hypoglycaemia. Br Med J 1976; 2: 447-449. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Deacon SP, Barnett D. Comparison of atenolol and propranololl during insulin-induced hypoglycaemia. Br Med J 1976; 2: 272-273. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Viberti GC, Keen H, Bloom SROV. Beta blockade ant diabetes mellitus: Effect of oxprenolol ana medoprolol on the metabolic, cardiovascular, and hormonal response to insulin-induced hypoglycemia in normal subjects. Metabolism, 1980; 9: 866-872. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Deacon SP, Karunanayake A, Bernett D. Acebutolol, atenolol, and propranolol and metabolic resposnes to acute hypoglycaemia in diabetics. Br Med J 1977; 2: 1255-1257. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Östman J, Arner P, Haglund K, et al. Effect of metoprolol and alprenolol on the metabolic, hormonal, and haemodynamic repsonse to insulin-induced hypoglycaemia in hypertensive, insulin-dependent diabetics 1982; 211: 381-385.
 15. Schlütler KJ, Aellig WH, Petersen KG, et al. The influence of ?-adrenoreceptor blocking drugs with and without intrinsic sympathomimetic aktivity on the hormonal responses to hypo- and hyperglycaemia. Br J clin Pharmac 1982; 12: 407S-417S. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Saunders J, Gomeni R, Kilborn JR, et al. A comparison between propranolol, practolol and betaxolol (SL75212) on the circulatory and metabolic responses to insulin-induced hypoglycaemia. Eur J Clin Pharmacol 1981; 21: 177-184. Přejít k původnímu zdroji...
 17. Ryan JR, Lacorte W, Jain A, McMahon FG. Response of diabetics treated with atenolol or propranolol to insulin-induced hypoglycaemia. Drugs 1983; 25(Suppl), 256-257. Přejít k původnímu zdroji...
 18. Leopold G, Ungethüm W, Pabst J, et al. Pharmacodynamic profile of bisoprolol, a new ?1-selective adrenoceptor antagonist. Br J clin Pharmac 1986; 22: 293-300. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Kerr D, MacDonald IS, Heller SR, Tattersall RR. ?-adrenoceptor blockade and hypoglycaemia. A randomized, double-blind, placebo controlled comparison of metoprolol CR atenolol and propranolol LA in normal subjects. Br J Clin Pharmacol 1990; 29: 685-693. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Herrings RM, de Boer A, Stricker BHCh et al. Hypoglycaemia associated with use of inhibitors of angiotensin converting enzyme. Lancet 1995; 345: 1195-1198. Přejít k původnímu zdroji...
 21. Morris AD, Boyle DIR, McMahon AD, et al. ACE inhibitor use is associated with hospitalisation for severe hypoglycemia in patients with diabetes. Diabetes Care 1997; 20: 1363-1367. Přejít k původnímu zdroji...
 22. Shorr RI, Ray WA, Daugherty JR, et al. Antihypertensives ant hte risk of serious hypoglycemia in older persons using insulin or sulfonylureas. JAMA 1997; 278(1): 40-43. Přejít k původnímu zdroji...
 23. Thamer M, Ray NF, Taylor T. Association between antihypertensive drug use and hypoglycemia: A case-control study of diabetic users of insulin or sulfonylureas. Clin Ther 1999; 21(8): 1387-1400. Přejít k původnímu zdroji...
 24. Bangalore S, Parkar S, Grossman E, Messerli FH. A meta-analysis of 94492 patients with hypertension treated with beta blockers to determine the risk of new-onset diabetes mellitus. Am J Cardiol 2007; 100(8): 1254-1262. Přejít k původnímu zdroji...
 25. Belknap S. Review: beta-blockers for hypertension increase risk of new-onset diabetes compared with nondiuretic antihypertensive agents. ACP J Club 2008; 148(2): 38.
 26. Ram CV. Risk of new-onset diabetes mellitus in patients with hypertension treated with beta blockers. Am J Cardiol 2008; 102(2): 242-244. Přejít k původnímu zdroji...
 27. UK Prospective Diabetes Study Group: Efiicacy of atenolol and captopril in reducing risk of macrovacsular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 39. Br Med J 1998; 317: 713-720. Přejít k původnímu zdroji...
 28. Gress TW, Nieto JF, Shahar E, et al. Hypertension and antihypertensive therapy as risk factors for type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2000; 342: 905-912. Přejít k původnímu zdroji...
 29. Rizos E, Bairaktari E, Kostoula A, et al. The combination of nebivolol plus pravastatin is associated with a more beneficial metabolic profile compared to that of atenolol plus pravastatin in hypertensive patients with dyslipidemia: a pilot study. J Cardiovasc Pharmacol therapeut 2003; 8: 127-134. Přejít k původnímu zdroji...
 30. Bakris GL, Fonseca V, Katholi RE, et al. Metabolic effects of carvedilol vs metoprolol in patients with type 2 diabetes mellitus and hypertension: a randomized controlled trial. JAMA 2004; 292: 2227-2236. Přejít k původnímu zdroji...
 31. Fonarow GC, Deedwania P, Fonseca V, et al. Differential effects of extended-release carvedilol and extended-release metoprolol on lipid profiles in patients with hypertension: results on the Extended-Release Carvedilol Lipid Trial.
 32. Torp-Pedersen C, metra M, Charlesworth A, et al. Effects of metoprolol and cervedilol on pre-existing and new onset diabetes in patients with chronic heart failure: data from the Carvedilol Or Metoprolol european Trial (COMET). Heart 2007; 93: 968-973. Přejít k původnímu zdroji...
 33. Wai B, Kearney LG, Hare DL, et al. Beta blocker use in subjects with type 2 diabetes mellitus and systolic heart failure does not worsen glycaemic control. Cardivasc Diabetol 2012; Feb 14;11:14. doi: 10.1186/1475-2840-11-14.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3298480/. Přejít k původnímu zdroji...
 34. Janka HU, Ziegler AG, Larrat V, Mehnert H. The effect of the beta 1 selective beta blocker, betaxolol, on metabolism in type II diabetics. Arzneimittelforschung 1989; 39(5): 615-617.
 35. Fogari R, Zoppi A, Corradi L, et al. Beta-blocker effects on plasma lipids during prolonged treatment of hypertensive patients with hypercholesterolemia. J Cardiovasc Pharmacol 1999; 33(4): 534-539. Přejít k původnímu zdroji...
 36. Malminiemi K, Lahtela J, Malminiemi O, et al. Insulin sensitivity in a long-term crossover trial with celiprolol and other antihypertensive agents. J Cardiovasc Pharmacol 1998; 31(1): 140-145. Přejít k původnímu zdroji...
 37. Karen I, Filipovský J. Arteriální hypertenze, novelizace 2004. Doporučené diagnostiké a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. http://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy-od-2013/DP-AH-2014.pdf.
Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.